Leven vanuit Genoeg is iets wat we niet meer automatisch meekrijgen. Ooit was dit anders. De klassieke deugd van de Gematigdheid was een kardinale deugd.  En de Bijbel leerde dat je je niet moest richten op het verwerven van aardse bezittingen. Een rijk leven, dat was héél iets anders.

School-G wil het idee van Genoeg – als een kernbestanddeel voor een goed leven en een goede samenleving – weer afstoffen. De insteek van de geboden programma’s is filosofisch, met altijd een vertaalslag naar de praktijk.

School-G is gehuisvest op de Eemlandhoeve: een plek waar het Genoeg bij wijze van spreken in de grond zit.