• Waarom werken we zo hard?

    ‘Waarom werken we zo hard?’ Het nieuwe boek van Govert Buijs heeft als ondertitel ‘op weg naar een economie van de vreugde’. Buijs ontwikkelt een brede antropologie om ons huidige economische bestel te duiden. Het kan gelezen worden als een pleidooi voor een andere opvatting van de economie waarin mens en milieu centraal staan.

  • Donut Economie

    In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet.

  • Hebzucht, een geschiedenis

    In dit boek laat Jeroen Linssen zien hoe in de afgelopen duizend jaar de kritiek op het kwaad van de hebzucht nooit is verstomd. Toch kwam er geleidelijk meer oog voor de nuttige werking ervan. Grote denkers komen aan bod zoals Thomas van Aquino, Thomas More, Bernard Mandeville en Adam Smith. Het boek geeft inzicht in de achtergronden van de huidige tweeslachtige benadering van hebzucht.